વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા 

જેનો હેતુ લોકો સુધી પહોંચીને સરકારની વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓના લાભો આપવાનો અને જાગૃતિ લાવવાનો છે .

આ માટે, યાત્રા રથોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે ગામડાઓ અને શહેરોમાં ફરે છે. 

આમાં આર્થિક સહાય, આરોગ્ય સંભાળ, શિક્ષણ, ખેતી અને સ્વચ્છતા જેવી યોજનાઓનો સમાવેશ થાય છે. 

આ યાત્રાનો હેતુ લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો પણ છે. 

આ યાત્રા 15 નવેમ્બર, 2022ના રોજ ઝારખંડના ખુંટીથી શરૂ થઈ હતી અને તે હજુ પણ ચાલુ છે. 

યાત્રા રથો દ્વારા ગામડાઓ અને શહેરોમાં ફરવામાં આવે છે. આ રથોમાં સ્ક્રીનો, માહિતી બોર્ડ અને અન્ય સાધનો હોય છે 

યાત્રાને લોકો તરફથી સારો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. 

લોકોને સરકારની યોજનાઓ વિશે જાણવાનો અને તેનો લાભ લેવાનો આ અવસર મળ્યો છે.  

વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા  આવનારી ચૂંટણી ને લઈ ને મહત્વ ની ભૂમિકા ભજવી શકે છે 

વિકસિત ભારત સંકલ્પ યાત્રા વિષે સંપૂર્ણ માહિતી માટે સ્વાઇપ અપ કરો