તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023-24

તાર ફેન્સીંગ યોજના એ ગુજરાત સરકારની એક અદ્યતન પહેલ છે.

ખેડૂતોના પાકને જંગલી પ્રાણીઓ અને ઢોરથી બચાવવા માટે રચાયેલ છે.

ખેડૂતો હવે 5 હેક્ટરથી ઘટાડીને 2 હેક્ટર માટે તારની ફેન્સીંગ યોજનાનો લાભ લઈ શકે છે.

લાભાર્થી જૂથોને પ્રતિ મીટર રૂ. 200/-ની સહાય.

વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ [ઇખેદુત પોર્ટલ](https://ikhedut.gujarat.gov.in/) દ્વારા અરજી.

ગુજરાતના નાગરિકો માટે 2-હેક્ટર જમીન, આધાર કાર્ડ ધારકો અને ચોક્કસ જમીન દસ્તાવેજ ધારકો માટે ખુલ્લું છે.

એક બાંયધરી ફોર્મ, જમીનના દસ્તાવેજો, બેંક વિગતો, આધાર કાર્ડ, એફિડેવિટ અને સીમાંકન નકશો શામેલ કરો.

અસરકારક વાડ માટે દર્શાવેલ ખાડાના પરિમાણો, થાંભલાના કદ અને વાયર વિશિષ્ટતાઓ.

ખેડુતોને ક્લસ્ટર બનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા, ક્લસ્ટર વતી એક જૂથ નેતા અરજી કરે છે.

એકવાર સ્થાપિત થઈ ગયા પછી કાંટાળા તારની વાડની જાળવણી માટે ખેડૂતો જવાબદાર છે.

તાર ફેન્સીંગ યોજના 2023 વિષે સંપૂર્ણ માહિતી માટે સ્વાઇપ અપ કરો