પીએમ વય વંદના યોજના 

વય 60 કે તેથી વધુ? નિયમિત આવકની ચિંતા? PMVVY તમારું સમાધાન છે! 

એકસાથે રોકાણ કરો, દર મહિને પેન્શન મેળવો. જીવનભરની નાણાકીય સુરક્ષા. 

10 વર્ષનો યોજનાનો સમયગાળો. યોગ્ય વ્યાજ દર સાથે સુરક્ષિત રોકાણ. 

લઘુત્તમ રોકાણ ₹1,56,600. મહત્તમ રોકાણ ₹15 લાખ. વિવિધ પેન્શન પસંદગીઓ 

દર મહિને, ત્રિમાસિક, છ-માસિક અથવા વાર્ષિક પેન્શન વિકલ્પો. 

યોજનામાં જોડાવા માટે લાઇફ ઇન્સ્યોરન્સ કોર્પોરેશન (LIC)ની કોઈપણ શાખાની મુલાકાત લો. 

31 માર્ચ, 2024 સુધી યોજના ચાલુ છે. તમારું રોકાણ આજે જ કરો! 

ટેક્સ લાભો ઉપલબ્ધ છે. યોજના વિશે વધુ માહિતી માટે LICની વેબસાઇટની મુલાકાત લો. 

શાંતિમય અને સુરક્ષિત ભવિષ્ય માટે આજે જ રોકાણ કરો! 

પીએમ વય વંદના યોજના  વિષે સંપૂર્ણ માહિતી માટે સ્વાઇપ અપ કરો